Primæropptaket til teaterskolen våren 2013 er nå stengt – fremdeles ledige plasser!


Primæropptaket til teaterskolen våren 2013 er nå stengt. Vi har fremdeles ledige plasser på de fleste partiene, så det er ikke for sent å søke om plass på byens beste teaterskole! Lenke til søknadskjemaet finner du nederst på siden.

Teaterskolen starter opp i uke 7, og den tiden som er igjen frem til dette skal vi bruke til å sette sammen gruppene. Allerede den 15. januar begynte vi å sende ut informasjon om gruppeplassering til de som er påmeldt og har fått bekreftet plass. At primæropptaket er stengt har følgende praktisk betydning for deg som søker:

1) Dersom du gikk på teaterskolen før jul, har utgangspunktet vært at du skal ha øvinger på samme dag og til samme tid som du hadde i høstsemesteret. Vi har fremdeles dette som utgangspunkt, men siden vi nå har kommet så nært oppstart og gruppene begynner å fylles opp, vil det være større sannsynlighet for at du får tildelt plass i en annen gruppe enn du hadde forrige semester.

2) Dersom du ikke gikk på teaterskolen før jul, har det ingen særlig praktisk betydning at primæropptaket er stengt.

Søknadskjema for plass på teaterskolen ved NFT finner du her.

Velkommen til et spennende nytt semester!

 


Om Bjørn Andreas Grønner

Skuespiller, scenetekniker, webtekniker, ja jeg gjør litt av alt her ved teateret. Jeg startet min karriere ved Fyllingsdalen Teater i 2003, og resten er historie som man sier.