Jeppe på bjergetFor å lure Jeppe, bæres han opp i baronens seng mens han sover. Når Jeppe våkner tror han at han er i himmelen. 2. akt spilles i historiske omgivelser. Både teaterstykket om Jeppe og rokokko bygningen Damsgård Hovedgård er fra samme århundre. Et århundre med adel og rokokkostil. I middelalderen […]

Damsgård hovedgård


På Helgeplass er det en klynge med eldre hus som er flyttet hit. Dette blir ramme og kulisser for første akt. Med sin blanding av eldre gårdsbygg og småhus gir det en passende kontrast til handlingen i andre akt som foregår i ærverdige Damsgård Hovedgård. Denne kontrasten passer fint i […]

Helgeplass