#tidligute


#tidligute
Tekst: Charlotte Faaberg-Johansen
Foto: Silje Bjordal

Stykket er basert på ungdomsfilmen «The Breakfast Club» fra 1985, som er regnet for å være en av de mest betydningsfulle og viktigste ungdomsfilmene som er laget.

I teaterstykket #tidligute skriver vi 2014 og handlingen er fremdeles høyst aktuell og karakterene er like (om ikke enda mer) reelle, nesten 20 år etter at filmen ble lansert. Stykket handler om sorg, glede, konflikter, usikkerhet, solidaritet, vennskap og en god porsjon ungdommelig opprør. Enhver tenåring vil kjenne seg igjen i denne litt såre og flaue, smarte, nesten satiriske og ikke minst morsomme fremstillingen av hvor tøff ungdomstiden kan være.

Fem ungdommer, med tilsynelatende ingenting til felles, må tilbringe en hel lørdag på skolen som straff for forskjellige forseelser.

#tidliguteDe er alle fem godt plassert i sine sosiale båser – både av hverandre, venner, lærere, familie og samfunnet rundt dem. De er klassiske stereotyper, forhåndsdømt på godt og vondt. Hver av dem har sitt eget image. Både de selv og «alle andre» tror helhjertet på at dette imaget definerer dem som mennesker.

Hva skjer så når nerden, atleten, einstøingen, prinsessen og den kriminelle må tilbringe en hel dag sammen innenfor klasserommets fire vegger uten noen andre å støtte seg til enn hverandre?

Et skikkelig oppgjør ligger i kortene, frustrasjonen eskalerer og konfliktene kommer raskt til overflaten, men etter hvert som timene går, utvikles disse anstrengte forholdene. Tilnærmingen til hverandre og balansen i gruppen skifter og man begynner å ane at disse fem, vidt forskjellige ungdommene, muligens har mange flere fellestrekk enn de trodde. Tilliten i gruppen vokser og de ekte menneskene bak de sosiale skallene kommer mer og mer til syne. Ungdommene får et mer nyansert blikk på seg selv, hverandre og omgivelsene: Kan disse sosiale mønstrene som de er så bundet til, brytes?

 

Spilles

30/4 19:00
7/5 19:00
10/5 19:00

Kjøp billetter

 ba_logo

Politimannen ga råd om hvordan de kunne gjøre taggingen bedre: Les BA-artikkelen her