Pinocchio og Gepetto


PinocchioGepettoGepetto (Yngve Seterås) er en gammel, snill treskjærer som bodde alene i huset sitt. Gepettos høyeste ønske er å få en sønn, men fattig og ensom, som han er, tør han ikke håpe at ønsket skal oppfylles.
En dag lager han en tredukke. Gepetto sitt ønske om å få en gutt er så sterkt og inderlig at tredukken begynner å snakke: «Jeg kan snakke, jeg kan alt» og løpe, og danse. Gepettos gamle hjerte fylles av lykke og han gir dukken navnet Pinocchio (Sebastian Seeberg Synnevåg).
Pinocchio er fortsatt ikke en ordentlig gutt. Han må lære alt om det å være et menneske: Følge sin samvittighet, være flittig, pliktoppfyllende og arbeidsom. Gå på skole, lese sin ABC og elske sine foreldre.
Pinocchio har ikke fått sin egen samvittighet enda. Timmy , en gresshoppe (Lene Friksen Langballe), tar på seg oppdraget med å være samvittighet: Han skal hjelpe Pinocchio å gjøre det som er riktig, slik at han en dag kan bli en ordentlig gutt.