Damsgård hovedgård


Damsgård HovedgårdFor å lure Jeppe, bæres han opp i baronens seng mens han sover. Når Jeppe våkner tror han at han er i himmelen. 2. akt spilles i historiske omgivelser. Både teaterstykket om Jeppe og rokokko bygningen Damsgård Hovedgård er fra samme århundre. Et århundre med adel og rokokkostil.

I middelalderen tilhørte gården Munkeliv kloster. Den ble gitt i gave fra Fredrik den 2. til Tønnes Klaussønn. Gaven var en takk for å utruste et krigskip under Den nordiske sjuårskrigen (1563-1570). Da fikk gården sitt navn etter hans sønn Dam Tønnessøn. Damsgård Hovedgård ble i 1769 overtatt av Generalkrigskommisær Joachim Christian Gyldenkrantz. Han restaurerte hovedbygningen i 1770 årene og den fikk da sitt rokokko utsende. Bygningen er idag et av hovedverkene i norsk rokokkoarkitektur. Eiendommen var i privat eie helt frem til 1983. Den eies nå av Vestlandske Kunstindustrimuseum og administreres av Bymuseet i Bergen.