Helgeplass


helgeplassPå Helgeplass er det en klynge med eldre hus som er flyttet hit. Dette blir ramme og kulisser for første akt. Med sin blanding av eldre gårdsbygg og småhus gir det en passende kontrast til handlingen i andre akt som foregår i ærverdige Damsgård Hovedgård. Denne kontrasten passer fint i handlingen: Først møter vi Jeppe som stakkarslig fattig drukkenbolt på Helgeplass og i andre akt er Jeppe en prektig og sjefete baron.

Mye av handlingen i første akt foregår rundt Pakterboligen som kommer fra Kjøkkelvik og er det eldste husene vi kjenner derfra. Gårdsdrift i Kjøkkelvik kan føres tilbake til 1519. Gården skal ha tilhørt Christian 4. og han skal ha besøkt gården i 1599. Christopher Fæster kjøper gården i 1863 og brukte den som sommerbolig. Jorden ble ikke drevet av eierne og de som leide jorden (forpaktet den) bodde i Pakterboligen. Pakterboligen ble flyttet til Laksevåg i 1995 og interiøret er ført tilbake til tidlig 1800-tal.

I omgivelsene er også en gammel låve med grindkonstruksjon som kommer fra Fotlandsvåg, Osterøy. Låven er fra 1840 og er av en type som var typisk for Laksevåg. Med laftede dyrebåser og utstilling av gamle redskaper, er nok bygget verdt et besøk ved annledning.

I husklyngen finner vi også det lille Breivikhuset som har hatt en brokete historie. Opprinnelig kommer det fra Nøstet (ca 1800), men har blitt flyttet to ganger. Første gang da Waldemar Henriksen kjøpte det for å bruke det som hytte i Breivik. Huset ble demontert og ført med en melskute, sjøveien, til Breivik. Men melskuten gikk på grunn i fjæresteinene. Waldemar kjøpte skuten og brukte også materialer fra den til å gjenoppbygge huset i Breivik. Så i 1998 skulle huset igjen på båttur. Denne gangen var det Laksevåg Kulturhistoriske Forening som flytter det til Helgeplass der det står idag.