Pølsemakeren


(Forfattet av Cecilie M. Knapskog)

PolsemakerenPølsemakeren fortviler. Her lager han pølser og andre godsaker og så kommer røverne og stjeler det. I stedet for å bli solgt i butikken hans, havner det i magen på sultne røvere og en sulten løve.  Dette går ikke lenger synes han. Og ettersom politimester Bastian er så redd for å bli spist av løven, bestemmer han seg for å ta loven i egne hender. Når de får et tips, legger han en plan sammen med pølsemakeren og barberer Sørensen…