Åpen Audition Robin HoodInformasjon om søker:
Ønsket auditiontid:
Fornavn:*
Etternavn:*
Mobilnummer:
Epostadresse*:

Informasjon om foresatt(over 18 år):
Fullt navn foresatt:
Mobilnummer:
Epostadresse:
Eventuelle beskjeder (allergi o.l.)


Vilkår for deltagelse i produksjoner


Foto og video
Fyllingsdalen Teater kommer til å ta bilder og film under prøver og forestillinger. Bilder og film vil bli brukt for promotering av forestillingen og teateret. Dette kan for eksempel bli brukt på facebook, hjemmeside eller youtube.
Tillatelse til slik bruk er en forutsetning for å være med i våre forestillinger.

Audition
For denne audition har vi satt av 10-15 minutter for hver deltager. Vi ønsker at deltagerne forbereder en monolog som viser oss et innblikk i deltagerens evner til å tolke og fremføre en tekst. I tillegg til monologen ønsker vi at deltageren fremfører en valgfri sang.

Hvem er audition for
Vi søker etter den som skal være Robin Hood og vi ønsker da en gutt eller jente i alderen 15 til 25.

Oppmøte på prøvene
Det vil trolig bli noen få prøver før sommeren, men prøvetiden starter for fullt 01. august. Man kan søke om fritak fra prøver og forestillinger, men det er viktig å merke seg at det er svært få grunner som gir grunnlag for fri. Bursdagsbesøk til venner gir dessverre ikke mulighet for fravær.