Audun beliter seg ikke


audun

Audun Knapskog

Ta deg 2 sek. til å ta en kikk på denne karen her.

Han heter Audun Knapskog og er en enestående fyr! Jeg er teatersjef i Fyllingsdalen og har hatt gleden av å ha både han og hele familien her hos oss i flere år. Begge barna på 6 og 9 år ser dere på scenen – mens Audun stiller gratis og velvillig opp i billettluken, koster salen, rydder og maler. Nå er Audun syk – nå er det vår tur til å hjelpe han! Det vil si – ikke bare han – for dette er noe som rammer barna og konen like hardt.

Audun fikk diagnosen MS i fjor. Eneste behandling norske nevrologer er villige til å tilby er medikamenter som i beste fall sinker sykdommen, veldig synd – ettersom den eneste behandlingen som faktisk fungerer er beinmargstransplantasjon. I flere år har man vært kjent med fantastiske resultater i utlandet – dette er veldokumentert – ikke eksperimentelt.

Audun vil sakte men sikkert bli så dårlig at han ikke lenger er i stand til å gå på jobb, men enda viktigere: være en pappa for sine 2 nydelige barn på den måten han er det i dag. Sykdommen kan stoppes – og han har utsikter til å kunne leve et godt liv!  Audun har vært så heldig å få plass på et sykehus i Israel, men det koster rundt 1mill. NOK +. Familien Knapskog er en vanlig norsk familie – 1 mill. har de naturligvis ikke i banken – altså en enorm tilleggsbelastning for familien.

Disse pengene skal vi klare å skrape sammen – for Audun og familien – men også som et kraftfullt signal til norske helsemyndigheter om at norske MS-pasienter fortjener et skikkelig behandlingsopplegg.

Jeg tillater også å spørre meg om motiver her. MS-medisiner er en miliardindustri i Norge, hvem tjener på å holde folk syke (pasientene som har gjennomgått beinmargstransplantasjon behøver nemlig ikke lenger medisiner til hundretusenvis av kroner i året!)? Og hvilke enorme samfunnsøkonomiske fordeler snakker vi ikke om ved at mennesker kan fortsette å stå i jobb kontra det å heve trygd og forbruke medisiner? Ca 1 mill årlig pr. pasient!

Hvor lenge er det til landets kanskje mest arrogante yrkesgruppe skal stikke hodet opp av sanden – glemme alt av prestisje og faktisk gå for det som funker?! Satsningen må også støttes av politikere, den gruppen personer som burde være mest interesserte i samfunnsøkonomi. Vi må vekke dem!

Mer bakgrunnsstoff og vitenskapelige artikler legger vi ut på: www.audunbelitersegikke.no (for dere som ikke er bergensere: «Beliter» er dialekt og betyr at man ikke godtar/akspeterer).

 

97105093806